CENNIK

na 2021 r.

RODZAJ USŁUGI/SPRZEDAŻ

NETTO

STAWKA VAT

VAT

BRUTTO

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

 

ciągnik 4,3 m³

69,30 zł

8 %

5,54 zł

74,84 zł

ciągnik 5,0 m³

80,58 zł

8 %

6,45 zł

87,03 zł

sam. ciężarowy 5 m³

66,67 zł

8 %

5,33 zł

72,01 zł

sam. ciężarowy 6 m³

80,00 zł

8 %

6,40 zł

86,40 zł

Wywóz nieczystości płynnych dla niepodłączonych posesji do sieci kanalizacyjnej, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stęszew:

               ciągnik 4,3 m³

116,10 zł

8 %

9,29 zł

125,39 zł

               ciągnik 5,0 m3

 135,00 zł

8%

 10,80 zł

 145,80 zł

sam. ciężarowy 5 m³

135,00 zł

8 %

10,80 zł

145,80 zł

sam. ciężarowy 6 m³

162,00 zł

8 %

12,96 zł

174,96 zł

Wywóz nieczystości płynnych z terenów ogródków działkowych - możliwość łączenia beczek z dwóch nieruchomości położonych w odległości maksymalnie 500 metrów od siebie z opłatą manipulacyjną 1/2 beczki brutto
ciągnik 4,3 m3 116,10 zł 8 % 9,29 zł 125,39 zł 70,89 zł
ciągnik 5,0 m3 135,00 zł 8 % 10,80 zł 145,80 zł 81,10 zł
sam. ciężarowy 5 m3 135,00 zł 8 % 10,80 zł 145,80 zł 81,10 zł
sam. ciężarowy 6 m3 162,00 zł 8 % 12,96 zł 174,96 zł 95,68 zł

Wywóz nieczystości plynnych ze zbiorników bezodpływowych dla posesji (poza ogródkami działkowymi) - mozliwość łączenia beczek z dwóch nieruchomości położonych w odległości maksymalnie 500 metrów od siebie z opłatą manipulacyjną
1/2 beczki brutto
ciągnik 4,3 m3 69,30 zł 8 % 5,54 zł 74,84 zł 45,62 zł
ciągnik 5,0 m3 80,58 zł 8 % 6,45 zł 87,03 zł 51,71 zł
sam. ciężarowy 5 m3 66,67 zł 8 % 5,33 zł 72,01 zł 44,20 zł
sam. ciężarowy 6 m3 80,00 zł 8 % 6,40 zł 86,40 zł 51,40 zł

ZAOPATRZENIE W MEDIA

Dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków
Taryfowa grupa odbiorców Zaopatrzenie w wodę m-c Odprowadzanie ścieków m-c
Cena wody w zł/m3 Stawka opłaty abonamentowej Cena usłui odprowadzania ścieków w zł/m3 Stawka opłaty abonamentowej
Grupa 1 - odbiorcy indywidualni 3,53 5,70 6,46 3,68
Grupa 2 - odbiorcy indywidualni w budynkach wielorodzinnych 3,53 2,68 6,46 3,64

Grupa 3 - podmioty gospodarcze (rozliczane co miesiąc)

3,53 5,95 6,46 6,45
Grupa 4 - odbiorcy indywidualni z własną przepompownią 3,53 1,68 6,46 3,64
do cen stawek i opłat netto podanych w tabeli dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8%

Warunki techniczne, uzgodnienia

odbiór wodomierza

60,29 zł

23 %

13,87 zł

74,16 zł

uzgodnienie usytuowania projektowanych przyłączy

41,72 zł

23 %

9,60 zł

51,32 zł

  • za każde następne przyłącze

6,26 zł

23 %

1,44 zł

7,70 zł

uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

73,01 zł

23 %

16,79 zł

89,80 zł

  • za każde następne 100 m

15,65 zł

23 %

3,60 zł

19,25 zł

UTRZYMANIE DRÓG

praca zamiatarki

109,12 zł/godz.

8 %

8,73 zł

117,85 zł

praca piaskarki

109,12 zł/godz.

8 %

8,73 zł

117,85 zł

odśnieżanie

109,12 zł/godz.

8 %

8,73 zł

117,85 zł

KONSERWACJA ZIELENI

praca pilarki

55,19 zł/godz.

8 %

4,41 zł

59,60 zł

praca kosiarki samobieżnej J.D.

72,82 zł/godz.

8 %

5,83 zł

78,65 zł

praca kosiarki

żyłkowej

55,19 zł/godz.

8 %

4,41 zł

59,60 zł

praca kosiarki

bijakowej

93,89 zł/godz.

23 %

21,59 zł

115,48 zł

OPŁATY NA TARGOWISKU

od sprzedaży z wózka ręcznego, pojemnika, koszyka

7,00 zł

od sprzedaży z wydzielonego stanowiska o długości frontu handlowego (lady) 3 mb x 2mb = 6m2 pod stragan

22,00 zł

od sprzedaży z samochodu osobowego, przyczepy samochodowej

22,00 zł

od sprzedaży z samochodu dostawczego, ciągnika rolniczego z przyczepą

23,00 zł

od sprzedaży z samochodu ciężarowego

45,00 zł

za miesięczną rezerwację stoiska do 6m2

20,00 zł

INNE

praca podnośnika

79,92 zł/godz.

8 %

6,39 zł

86,31 zł

praca koparki J.C.B.

93,89 zł/godz.

23 %

21,59 zł

115,48 zł

transport przyczepą

2-osiową

70,53 zł/godz.

23 %

16,22 zł

86,75 zł

roboczogodzina

40,00 zł/godz.

23 %

9,20 zł

49,20 zł

dojazd bez sprzętu

sam.

2,55 zł/km

23 % 0,59 zł 3,14 zł

praca urządzeniem

HD-50 (czyszczenie

kanalizacji)

109,12 zł/godz.

8 %

8,73 zł

117,85 zł

DAF HD (czyszczenie

kanalizacji)

167,40 zł/godz.

8 %

13,39 zł

180,79 zł

MAN HD (czyszczenie

knalizacji)

350,00
zł / godz.

8 %

28,00 zł

378,00 zł

usługa transportowa

MAN

167,40 zł/godz.

23 %

38,50zł

205,90 zł

 


Stan wodomierza