CENNIK

na 2019 r.

RODZAJ USŁUGI/SPRZEDAŻ

NETTO

STAWKA VAT

VAT

BRUTTO

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

ciągnik 4,3 m³

57,75 zł

8 %

4,62 zł

62,37 zł

ciągnik 5,0 m³

67,15 zł

8 %

5,37 zł

72,52 zł

sam. ciężarowy 5 m³

55,56 zł

8 %

4,44 zł

60,00 zł

sam. ciężarowy 6 m³

66,67 zł

8 %

5,33 zł

72,00 zł

8 m3

88,89 zł

8 %

7,11 zł

96,00 zł

Wywóz nieczystości płynnych dla niepodłączonych posesji do sieci kanalizacyjnej, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stęszew:

               ciągnik 4,3 m³

129,00 zł

8 %

10,32 zł

139,32 zł

               ciągnik 5 m3

 150,00 zł

8%

 12,00 zł

 162,00 zł

sam. ciężarowy 5 m³

125,00 zł

8 %

10,00 zł

135,00 zł

sam. ciężarowy 6 m³

150,00 zł

8 %

12,00 zł

162,00 zł

8 m3

200,00 zł

8 %

16,00 zł

216,00 zł

ZAOPATRZENIE W MEDIA

Dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków
Taryfowa grupa odbiorców Zaopatrzenie w wodę Odprowadzanie ścieków
Cena wody w zł/m3 Stawka opłaty abonamentowej Cena usłui odprowadzania ścieków w zł/m3 Stawka opłaty abonamentowej
Grupa 1 - odbiorcy indywidualni 3,50 3,35 5,75 3,35
Grupa 2 - odbiorcy indywidualni w budynkach wielorodzinnych 3,50 1,55 5,75 1,75

Grupa 3 - podmioty gospodarcze (rozliczane co miesiąc)

3,50 3,50 5,75 7,00
Grupa 4 - odbiorcy indywidualni z własną przepompownią     5,65 3,35
do cen stawek i opłat netto podanych w tabeli dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8%

Warunki techniczne, uzgodnienia

odbiór wodomierza

60,29 zł

23 %

13,87 zł

74,16 zł

uzgodnienie usytuowania projektowanych przyłączy

41,72 zł

23 %

9,60 zł

51,32 zł

  • za każde następne przyłącze

6,26 zł

23 %

1,44 zł

7,70 zł

uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

73,01 zł

23 %

16,79 zł

89,80 zł

  • za każde następne 100 m

15,65 zł

23 %

3,60 zł

19,25 zł

UTRZYMANIE DRÓG

praca zamiatarki

109,12 zł/godz.

8 %

8,73 zł

117,85 zł

praca piaskarki

109,12 zł/godz.

8 %

8,73 zł

117,85 zł

odśnieżanie

109,12 zł/godz.

8 %

8,73 zł

117,85 zł

KONSERWACJA ZIELENI

praca pilarki

55,19 zł/godz.

8 %

4,41 zł

59,60 zł

praca kosiarki samobieżnej J.D.

72,82 zł/godz.

8 %

5,83 zł

78,65 zł

praca kosiarki

żyłkowej

55,19 zł/godz.

8 %

4,41 zł

59,60 zł

praca kosiarki

bijakowej

93,89 zł/godz.

23 %

21,59 zł

115,48 zł

OPŁATY NA TARGOWISKU

od sprzedaży z wózka ręcznego, pojemnika, koszyka

7,00 zł

od sprzedaży z wydzielonego stanowiska o długości frontu handlowego (lady) 3 mb x 2mb = 6m2 pod stragan

22,00 zł

od sprzedaży z samochodu osobowego, przyczepy samochodowej

22,00 zł

od sprzedaży z samochodu dostawczego, ciągnika rolniczego z przyczepą

23,00 zł

od sprzedaży z samochodu ciężarowego

45,00 zł

za miesięczną rezerwację stoiska do 6m2

20,00 zł

INNE

praca podnośnika

79,92 zł/godz.

8 %

6,39 zł

86,31 zł

praca koparki J.C.B.

93,89 zł/godz.

23 %

21,59 zł

115,48 zł

transport przyczepą

2-osiową

70,53 zł/godz.

23 %

16,22 zł

86,75 zł

roboczogodzina

40,00 zł/godz.

23 %

9,20 zł

49,20 zł

dojazd bez sprzętu

sam.

2,55 zł/km

23 % 0,59 zł 3,14 zł

praca urządzeniem

HD-50 (czyszczenie

kanalizacji)

109,12 zł/godz.

8 %

8,73 zł

117,85 zł

DAF HD (czyszczenie

kanalizacji)

167,40 zł/godz.

8 %

13,39 zł

180,79 zł

MAN HD (czyszczenie

knalizacji)

350,00
zł / godz.

8 %

28,00 zł

378,00 zł

usługa transportowa

MAN

167,40 zł/godz.

23 %

38,50zł

205,90 zł

 


Stan wodomierza