Zakres twardości wody:

  

Twardość w mol/m³

Twardość w °N

(stopnie niemieckie)

Twardość w mg/l

CaCO3

1

do 1,3

do 7

norma 60 – 500

w tym dla ZGKiM

300

2

od 1,3 do 2,5

od 7 do 14

3

od 2,5 do 3,8

od 14 do 21

4

od 3,8

od 21

 

 Stan wodomierza