2021 r. Komunikat w sprawie zmian cen za wywóz nieczystości płynnych

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że

od dnia 25.06.2021 r.

obowiązywać będą nowe stawki za usługi komunalne.

Kliknij na link Cennik

 


Stan wodomierza